Dodawanie nauczyciela

school Jeśli nie widzisz szkoły na liście dodaj ją tutaj

Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Uczeń+ nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników, publikowane na swojej stronie internetowej. Uczeń+ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek tych treści. Każdy, kto zamieszcza jakiekolwiek komentarze/oceny na stronie internetowej, sam jest odpowiedzialny za dany wpis jako jego autor. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, osoba je naruszająca w pełni zwalnia Uczeń+ z tytułu szkód i pozwów. Uczeń+ zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzą wizerunkowi; w tym przypadku nie ma możliwości wniesienia roszczenia względem Uczeń+.