Monika Marszałek

Informacje
edit
Szkoła thumbs_up_down
Przedmioty nauczania
Historia
Wos
Godzina Wychowawcza
thumbs_up_down
Ciekawostki add_circle
thumbs_up_down Pracuje na 2 etaty.
thumbs_up_down Prowadzi strajk włoski od września do czerwca.
thumbs_up_down Ona nie robi trudnych sprawdzianów - to uczniowie się nie uczą.
Powiedzenia add_circle
thumbs_up_down Jak mówi wasz podręcznik
Inne add_circle
Brak informacji